Adventná výzva 2017

Vianočná príprava, chystanie koláčov, upratovanie, zháňanie darčekov, vianočné trhy, dokončovanie školských povinností, predtermíny, vianočné večierky… Tisíc vecí, čo treba vybaviť, nachystať, kúpiť. Taký ten predvianočný stres. Mnohí namiesto zahĺbenia a chystania sa na narodenie Božieho Syna vymeníme pokoj za trmu-vrmu.

Čo tak tento rok dať tomu všetkému hlbší zmysel? Slovo advent pochádza z lat. príchod. Nielen príchod svetielok, turbomoštu, kolied a medovníčkov. Pripravme sa na Boží príchod, kedy sa narodí malý Ježiš, aby nám všetkým znova pripomenul, ako veľmi nás miluje.

Skúsme sa tento advent zamerať na naše vzťahy: s Bohom, s ľuďmi, so svetom. Nech je táto výzva zmenou v našom konaní – nech dokážeme zasvietiť tomuto svetu, tak ako Ježiš svieti nám. Ježiš sám hovorí: „Ja som Svetlo sveta“ (Jn 8, 12) a na inom mieste: „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5, 14). Ježiš sa nemýli, keď stotožňuje seba s nami. Na nikoho iného sa nemáme chcieť väčšmi podobať ako naňho.

Pridaj sa a zisti viac na Facebooku.

– Lucia Daňová