Dni plné aktívnej modlitby, služby, svedectiev, pomoci, radosti a sily spoločenstva pod krídlami Ducha Svätého – to je Cesta k spoločenstvu, voľné pokračovanie Something More Tour z minulosti. Ak dokážeš aspoň na chvíľku vyčariť na svojej tvári úsmev a nie je Ti ľahostajný život a viera Tvojich krajanov, patríš k nám.

Je  to o túžbe dať niečo viac, robiť niečo viac pre Božie kráľovstvo a jeho šírenie v ľuďoch okolo nás ("lebo Božie kráľovstvo je medzi vami" Lk 19,21). Ako slovenské spoločenstvo fungujúce v Brne (ČR) túžime priniesť aj do našej krajiny svedectvo o tom, že Ježiš je živý Boh, ktorý s nami chce prežívať osobný a intímny vzťah. Túžba svedčiť, akým darom je mať spoločenstvo so živým Bohom a jeho ľudom, nás priviedla k rozhodnutiu prežiť naplno pár dní v aktívnej službe a v úplnom odovzdaní sa Božej milosti v našej domovine (návšteva domovov dôchodcov, pomoc farnostiam, do ktorých prídeme, zdieľania, svedectvá, modlitby, spev a hudba, atď.). Pevne veríme, že si nás náš nebeský Otec použije každého podľa darov, aké nám dal :).

Cestujeme po celom Slovensku a navštevujeme miesta, kde nás naozaj potrebujú. V minulosti sme navštívili napr. Kúty, Veľký Cetín, Veľká Lomnica, Dlhé Klčovo, Vranov nad Topľou ...

Predošlé ročníky:

Cesta k spoločenstvu 2018

Something More Tour 2015

Something More Tour 2012

Jakubčatá: Way to Serbia 2011