info@jakubcata.eu

Malé stretká:
Koordinátor (1 človek)
– komunikácia s malými stretkami a podpora ich zapojenia v spoločenstve
– zakladanie a propagácia malých stretiek
– podpora lídrov

Pondelkové stretká:
Support Manager (2 ľudia)
– technické zabezpečenie stretiek (kľúče, projektor, dary pre hostí)
– propagačná podpora (oznamy, fb skupina)

Speaker (4-8 ľudí)
– organizačné stretnutia speakrov
– výber tém na semester
– výber a pozvanie hostí
– príprava stretka na dohodnutú tému
– vedenie 1-4 stretiek za semester

Leader (1 človek)
– vedenie tímu speakrov
– zastupovanie stretiek v organizačnom tíme

Knihovník
– spravovanie jakubčatskej knižnice, nákup kníh

Duchovné aktivity:
– predmodlievanie sa ruženca pred omšou (1-2 ľudia)
– vymýšľanie úmyslov Modlitieb spoločenstva (1 človek)
– organizácia Nočnej ružencovej púte/Nočnej krížovej cesty (1-2 ľudia)
– písanie pravidelných zamyslení

Zbor:
– cajonista (kachonista)
– ďalší ochotní speváci

Čajovníci
– posily na robenie čajov, chystanie priestorov

Propagačný tím
– vedúci
– farní zpravodaj → zodpovedná osoba za Jakubčatá