Cesta k spoločenstvu je iniciatíva nášho spoločenstva Jakubčatá o vytvorenie spolupráce medzi našou brnianskou farnosťou a vybranými slovenskými farnosťami. Cieľom akcie je primárne priniesť do farnosti ducha nášho spoločenstva a pomôcť vybudovať podobné rodinné prostredie v hosťujúcej farnosti, a to podľa verša „kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi.“ (Mt 18:20). Ide teda o voľné pokračovanie predchádzajúcej jakubčatskej aktivity - Something More Tour.

Aktivity, ktorým sa vo farnosti chceme venovať, budú rôzneho charakteru:

  • Evanjelizačný a duchovný program pre viaceré vekové skupiny vo forme svedectiev, scénok, chvál, biblických stretiek, či prednášok;
  • Aktivity zamerané pre mladšie deti - zábavné, kolektívne a spoznávacie aktivity ako športy, tvorivé dielne, hry;
  • Aktivity pre stredoškolskú mládež – nočná púť v okolí fary, spoločné nácviky a vystúpenie zborov, spoločné stretká (mohli by sme pomôcť s vedením, ukázať, ako tieto stretká fungujú u nás);
  • Iné aktivity pre rodiny s deťmi, pracujúcich či „večne mladých“;
  • Spoločné zborové nácviky a spievaná omša;
  • Manuálna pomoc vo farnosti.

 

Pobyt vo farnostiach vo Veľkom KrtíšiBánovciach nad Bebravou bude uskutočnený v termíne od 14. do 27.8., pričom začínať budeme trojdňovým sústredením, kde zjednotíme program a duchovne sa pripravíme na celú akciu. Naše ambície navyše presahujú iba letné obdobie - cieľom Cesty ku spoločenstvu nie je len jednorazový pobyt vo farnosti, radi by sme udržiavali dlhodobejší kontakt s farnosťou a nadviazané vzťahy, vďaka ktorým by sme sa mohli modlitebne povzbudzovať, motivovať sa v začatých aktivitách a v prípade záujmu a možností sa vzájomne navštíviť aj počas školského roka.

Ak aj ty chceš priniesť do slovenských farností ducha Jakubčiat, máš kopec kreatívnych nápadov na aktivity či by si len rád spoznal ďalších bratov a sestry v Kristu, radi ťa medzi sebou privítame!

Kontaktuj nás na: misijnytim@jakubcata.eu