Duchovná obnova

V sobotu 2.4.2022 sa konala Jakubčiatska jednodňová duchovná obnova na fare u svätého Jakuba a v jezuitskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brne. Obnovou nás viedol P. Ladislav Árvai SJ, duchovný pre Slovákov žijúcich v Brne. Začali sme rannými modlitbami a následne prednáškami. Prednášky začal Páter Ladislav exegézou 1. Žalmu – Dve cesty a 23. Žalmu – Dobrý pastier. Ďalšia časť prednášok bola venovaná učeniu Katolíckej Cirkvi o desatore, siedmich hlavných hriechoch, šiestich hlavných pravdách či siedmych daroch Ducha Svätého. V závere prednášok nám Páter Ladislav priblížil spiritualitu Jezuitov skrze svätého Ignáca z Loyoly, ktorý založil rehoľný rád Spoločnosti Ježišovej – Jezuiti. Po spoločnom obede sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty a duchovnú obnovu sme ukončili svätou omšou u Jezuitov v Brne.

 

Za Duchovný tím Samuel Iľko