Duchovná obnova v Měříne

V dňoch 4-6.11.2022 sme boli na duchovnej obnove v Měříne. Bola to prvá jakubčiatska obnova po kovidových obmedzeniach, ktorú sa nám podarilo zorganizovať na celý víkend a s výjazdom mimo Brno.

Duchovnou obnovou nás sprevádzal dominikán, páter Rafael. Obnovu sme začali v piatok večer. Počas neho sme slávili svätú omšu, ale mali aj zoznamovačky, keďže medzi nami boli i noví členovia spoločenstva, ktorých príchod nás veľmi potešil.

Sobotný program bol veľmi bohatý – modlili sme sa ranné chvály, mali sme eucharistickú adoráciu s požehnaním, po ktorej sme slávili sv. omšu. V priebehu dňa sme takisto čítali a zamýšľali sa nad Božím Slovom ako Ježiš uzdravoval a ako udatný chlapec Gedeon bol ochotný dôverovať Pánovi a plniť jeho vôľu vyslobodením Izraela z ruky nepriateľa. K sobotnému programu patrila aj diskusia v malých skupinkách, kde sme uvažovali o tom, čo by mohol mať Boh pre nás v našich životoch pripravené. Vyvrcholením sobotného večera bol “Večer pod lampou”, a teda čas, kedy sme pátrovi Rafaelovi kládli rôznorodé otázky, ktoré nás zaujímali.

V nedeľu sme našu obnovu zakončili spoločnou modlitbou a reflektovaním nad tým čo sme prežili.

Veríme, že to bol požehnaný čas, v ktorom každý z nás mohol načerpať množstvo milostí.

Za Duchovný tím

Samuel Iľko