Duchovná obnova v Soblahove

V dňoch 17-19.3. sme sa zúčastnili pôstnej duchovnej obnovy. Vycestovali sme na Slovensko, do obce Soblahov, pri Trenčíne. Duchovnou obnovou nás sprevádzal otec Peter Valaský, správca tamojšej farnosti. Hlavnú tému tvorilo zamýšľanie sa nad otázkou, aký má byť kresťan v postmodernom svete. K programu patrili prednášky, diskusie, sv. omše, krížová cesta, čítanie a rozjímanie nad Božím Slovom. Zároveň sme budovali náš jakubčiatsky kolektív – rozprávali sa, modlili sa, prešli sa v prírode v okolí a sme veľmi radi, že sa ku nám pridali i noví členovia nášho spoločenstva.

S vďakou Bohu za tento čas
Duchovný tím