Keďže školských a pracovných povinností máme v Brne často viac než dosť, pravidelne raz za semester (v advente a v pôste) vyrážame na víkendovú duchovnú obnovu do okolia Brna, kde sa spolu s kňazom snažíme stíšiť, pripraviť si srdce na slávenie Vianoc a Veľkej noci a počúvať Boží hlas v nás.

Aktivity

  • sv. omše, adorácia, modlitby, štúdium Biblie,
  • prednášky, rozhovory.

Ako sa zapojiť?

  • Účasťou – budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáš a vyrazíš na víkendovku spolu s nami.
  • Pomocou s organizáciou – neváhaj sa ozvať, každá pomocná ruka sa zíde (informácie o akcii budú v dostatočnom predstihu na našich facebookových skupinách alebo stránkach).

Kontakty: