• Chvály

  Pri spoločnej modlitbe chvál sa stretávame vždy v utorok o 19:00 na fare v malom sále. jezuitskom kostole Nanebevzetí panny Marie v Brne. “Priblížte sa k...

  • Utorok | 29. August 2017
  • 19:00
  • Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Brno, Jakubská 126/11,Brno-město,602 00 Brno,Česká republika
  • Piatok | 8. September 2017
  • 20:00
  • Piatok | 6. Október 2017
  • 20:00
  • Piatok | 3. November 2017
  • 20:00
  • Piatok | 1. December 2017
  • 20:00
  • Piatok | 9. Február 2018
  • 20:00
  • Piatok | 9. Marec 2018
  • 20:00