Finančná zbierka pre adoptované dievčatko Lakshmi

Drahí priatelia, možno viete, možno nie, že počas pôstu 2015 vznikla v našom spoločenstve veľmi pekná iniciatíva – na diaľku si adoptovať dievčatko z Indie a finančným príspevkom jej umožniť štúdium na miestnej škole.

Toto dievčatko sa volá Lakshmi a nami vyzbieranou sumou 500 eur sa nám podarilo na celý rok pre ňu zabezpečiť úhradu nákladov spojených so štúdiom, ubytovaním na internáte či zdravotnú starostlivosť (ročné náklady činia 420 eur, zvyšnými 80 eurami sme prispeli na stavbu školy). Podpora je koordinovaná občianskym združením „Cesta domov“, ktoré v spolupráci s kňazmi, misionármi a dobrovoľníkmi poskytuje rozvojovú pomoc a podporu vzdelávania deťom v Indii. Na ich webovej stránke nájdete všetky podrobné informácie o prebiehajúcich projektoch, školách a deťoch, ktorým sa táto organizácia venuje (http://www.cestadomov.sk/).

Prečo je podpora štúdia týchto detí tak veľmi potrebná? 

Jedná sa o deti (často siroty alebo polosiroty) z najnižšej indickej kasty, pre ktoré je vzdelanie jedinou nádejou pre aspoň trochu hodnotný život v dospelosti. Chudobní rodičia týchto detí si ale nemôžu dovoliť hradiť všetky náklady, a preto potrebujú našu pomoc. Vďaka zbierke organizovanej počas pôstu 2015 môže Lakshmi chodiť do školy a bola by veľká škola, keby musela toto štúdium prerušiť. Veľmi túžime znovu vyzbierať potrebnú sumu, ktorá činí 420 eur/rok. A preto pozývame a prosíme všetkých vás – ktorí by ste chceli a mohli hoc len pár korunami prispieť. Poďme sa spojiť ako spoločenstvo a urobiť niečo veľké, čo by sme si ako jednotlivci nemohli finančne dovoliť. Buďme aj touto formou milosrdní, ako je milosrdný náš Otec.

Kde a kedy bude možné prispieť? 

  • zaslaním ľubovoľnej čiastky na náš jakubčatský účet s poznámkou „Lakshmi“ SK účet: 2100288485/8330 CZ účet: 2100288506/2010
  • do pripravených pokladničiek na čajovni, pondelkovom stretku, zbore… ☺

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ: spolocenstvo.jakubcata@gmail.com

Všetkým darcom vopred z celého srdca ďakujeme a vyprosujeme plnú, prekypujúcu mieru požehnania do vašich životov!