Jakubčatá debatovali o Mečiarových amnestiách

Temná stránka slovenskej politiky. Únos vtedajšieho prezidentovho syna, amnestie a ich zrušenie. Prečo je to dôležité pre nás a čo by sa stalo, keby boli vinníci potrestaní? Má vôbec zmysel, aby sa o toto zaujímal študent v Brne?

FARA SV. JAKUBA, Brno – Farský salónik sa na chvíľu preniesol v mieste aj čase – na Slovensko, do rokov deväťdesiatych. Včera sa stretlo bezmála dvadsať mladých ľudí, aby spoločne diskutovali o Mečiarových amnestiách a ich terajšom dopade na krajinu, z ktorej pochádzame. Je totiž možné a zároveň dôležité mať názor aj na tie situácie, ktoré sme reálne nezakúsili alebo si ich nepamätáme, lebo sme boli ešte deti.

Vďaka dobovým reportážam a rôznym videám sme zhrnuli fakty, súvislosti a celý priebeh toho, akým spôsobom k amnestiám vlastne došlo. Debatu sme potom začali retrospektívou – v súčasnosti sú totiž amnestie zrušené a už sa čaká na vyjadrenie Ústavného súdu, ktorý jediný môže definitívne povoliť alebo zamietnuť, aby sa obnovilo vyšetrovanie.

Zhodli sme sa, že zrušením amnestií sa môže pozdvihnúť dôvera Slovákov v štát a nastalo by aspoň čiastočné očistenie tak nedôveryhodného pojmu – politika. Bavili sme sa o sile verejnej mienky. Práve tá totiž prinútila slovenských politikov, aby sa amnestiami začali reálne zaoberať. Veľký vplyv priniesol aj film Únos, ktorý prišiel do kín v marci a návštevnosť dosahuje rekordné čísla.

Iniciatíva pre veci verejné, ktorú Jakubčatá rozbehli len nedávno, má tak po včerajšku svoju prvú premiéru. Jej cieľom nie je propagovať žiadnu politickú stranu ani inú organizáciu. Chceme, aby Slovákom v Brne záležalo na tom, odkiaľ pochádzajú. A aby vedeli, že na ich účasti a záujme o veci verejné záleží. Sami možno toľko nezmôžeme, ale spájanie sa už prinieslo veľké zmeny. Buďme ich súčasťou.

Radi sa s vami v niektorú stredu uvidíme a budeme sa tešiť, ak diskusiu obohatíte práve vaším názorom. Viac informácií o nasledujúcej politickej strede… už čoskoro. 🙂

Pavlína Chalupková