Jakubčatá diskutovali o spravodlivosti na Slovensku

Iniciatíva pre veci verejné začala semester s diskusiou o spravodlivosti na Slovensku, počas ktorej sa hovorilo o závažných informáciách, ktoré posledné týždne a mesiace zaplavujú slovenské médiá. Cieľom diskusie bolo najmä usporiadať informačný nával z médií, ktoré každý deň prinášajú nové informácie vychádzajúce z prebiehajúcich súdnych konaní, vyšetrovaní a prepisov zvukových nahrávok a umiestniť ich do kontextu a vzájomnej súvislosti.

Hlavný slogan, ktorým sa mala niesť celá diskusia bol „Spravodlivosť“ – pojem, ktorý sa v súčasnosti používa veľmi často a o ktorom hovorí napríklad aj súčasná prezidentka Čaputová. Spravodlivosť (a to či bola dosiahnutá) sme skúmali cez prizmu podozrení, ktoré sa týkajú osôb ako Marián Kočner, Dobroslav Trnka, Monika Jankovská alebo Jaroslav Haščák.

V úvode diskusie sme sa rozprávali o pojme a chápaní samotného pojmu spravodlivosti. Ako nástroje, ktoré majú nastoliť spravodlivosť na Slovensku sa v rámci prezentácie poukázalo najmä na inštitúcie a orgány v rámci súdnictva a prokuratúry. Hlavnú rolu v tomto ohľade zohrávajú primárne konkrétni ľudia vo funkciách prokurátorov a sudcov. Preto sa prezentácia a diskusia presunula práve k súdnej moci a údajnému rozhovoru Kočner – Jankovská. Osobitne sa poukázalo na sudcovskú nezávislosť a na to, prečo je tak zásadná a potrebná pri výkone funkcie. Ďalej sa diskusia preniesla na postavenie prokuratúry s osobitným poukazom na dôležitosť Generálnej prokuratúry. Na to nadviazalo stručné informovanie o údajnom rozhovore medzi pánmi Trnkom a Kočnerom. Tretia, a posledná téma, ktorou sa prezentácia zaoberala, bola Gorila. Pripomenuli sa najmä základné fakty a osoby v tejto korupčnej kauze, ktorej nahrávka bola zverejnená len pred pár týždňami.

Nasledovala diskusia, počas ktorej došlo k dovysvetleniu niektorých faktov z jednotlivých káuz a preberali sa otázky týkajúce sa oblastí, v ktorých došlo k zlyhaniu a možných riešení súčasnej situácie. Z otázok zúčastnených bolo zrejmé, že v  tejto oblasti nie sú dostatočne zorientovaní a často disponujú len informáciami, ktoré im sprostredkoval niekto iný vo veľmi zjednodušenej forme. Po objasnení viacerých informácií diskusia priniesla aj konkrétnejšiu výmenu názorov a debatu nad stavom spravodlivosti na Slovensku. Zároveň sa celá diskusia niesla v snahe premýšľať a zamyslieť sa nad faktami, pretože cieľom bolo vyhnúť sa skĺznutiu do módu zjednodušeného odsudzovania alebo vynášania verdiktov nad Slovenskom.

Ako celok tak prednáška a následná diskusia ukázali, že takýto formát oboznámenia sa a zamyslenia nad konkrétnymi, ale aj viac abstraktnými pojmami a skutočnosťami, má zmysel. Všetci zúčastnení síce pracujú alebo študujú v Brne, ale svojou prítomnosťou a zapojením ukázali, že im nie je ľahostajná súčasnosť a ani budúcnosť rodnej krajiny.

Ladislav Kováč a Dominik Plávka