Jakubčatá sa o kontroverznom genderi rozprávali so sociologičkou

O tom, čo je to gender, sme počuli v kostoloch a na sociálnych sieťach mnoho. Gender je zlo a choroba alebo gedneristi vám chcú ukradnúť vaše deti.

Nakoľko sa tieto laické definície zhodujú s realitou bez odbornej pomoci nezistíme. Preto si Jakubčatá k sebe pozvali 2. apríla sociologičku Ivu Šmídovú. Docentka Šmídová totižto donedávna viedla Genderové štúdia na Fakulte sociálnych štúdií v Brne a má čo povedať k tejto otázke.

„Debatu hodnotím pozitívne, keďže sa dodržala línia stanovená na začiatku, a teda, že nikto nebude toho druhého presviedčať. To umožnilo v prvom rade uvedomenie si pomyselných dvoch proti sebe stojacich strán, že na tej druhej strane je človek, ktorý je ochotný počúvať, diskutovať a pýtať sa,“ povedal Ladislav Kováč, účastník debaty a člen Iniciatívy pre veci verejné.

Diskusiu sme začali krátkym zostrihom videí, ktoré sú voľne dostupné na internete a rozprávajú o genderi. V nich sa o genderi hovorilo hlavne v negatívnom svetle. Šlo prevažne o zostrih kázní otca Maroša Kuffu, ktorý sa tejto téme venuje pravidelne. „Otec Kuffa je pre mnohých hlavným a jediným zdrojom k otázke genderu, a preto treba jeho kázňam venovať pozornosť a pýtať sa, či to, čo v nich zaznieva, je pravda,“ povedal moderátor debaty Samuel Prílepok.

Na tieto videá sme nadviazali debatou. V nej sa najprv Samuel Prílepok pýtal sociologičky Šmídovej základné otázky, ako napríklad „čo je to gender“ a či existuje „genderová ideológia“. Následne na to mohli účastníci nadviazať svojimi konkrétnejšími otázkami. „Z odpovedí sociologičky jasne vysvitlo, že sa genderu netreba báť, pretože to nie je strašidlo, ale súbor dôležitých spoločenských tém, ktorým by sme ako kresťania mali venovať pozornosť,“ dodal moderátor.

Účastníci chceli hlavne pochopiť to, aký je rozdiel medzi genderom a pohlavím a čo z toho skúmajú genderové štúdiá. Zaujímalo ich aj, či téma genderu nie je prefeminizovaná, teda, že či nerieši len problémy žien alebo či je už správny čas na to, riešiť problémy genderu. Sociologička Šmídová po debate povedala, že jej bolo cťou prísť medzi Jakubčatá a ak by téma zaujala, rada by sa stretla znova.