Jakubčiatske Imatrikulácie 2022

Tretí októbrový víkend sme sa vybrali s našimi nováčikmi za Otcom Mariánom Kalinom do Moravskej Novej Vsi. Srdečne nás privítal, ako Otec Marián, tak aj jeho farníci, koláčmi a burčiakom. Na oplátku sme radi pomohli s upratovaním kostolnej veže. Počasie nám síce nedovolilo výlet a opekačku, zábava však napriek tomu pokračovala do rána. Dostali sme šancu zažiť spoločenstvo – v modlitbe, službe a priateľstve.

Za Spoločenstvo Jakubčatá,

Barbora Kahancová