Konference modliteb a chvál

Milí přátelé, modlitebníci,

v minulém roce jsme poprvé pořádali konferenci Modliteb 24-7 (máme její záznam) a byli jsme překvapeni a nadšeni z toho, co konference účastníkům přinesla. Mnozí nám psali, že to pro ně byl důležitý moment v jejich vztahu s Pánem Bohem a že jim to pomohlo znova vstoupit do rozhovoru s naším nebeským Otcem.

Čas od času každý v modlitebním životě padáme a potřebujeme nové povzbuzení. Proto pořádáme konferenci modliteb, aby byla novým impulzem pro obnovu a růst našeho modlitebního života obvzláště v oblasti přímluvné modlitby.

Konference se uskuteční 3. června v Praze v konferenčním centru Olšanka. Hlavním řečníkem bude Kateřina Lachmanová a ve chvalách nás doprovodí kapela Noemiracles.

Souběžně s naší konferencí modliteb se uskuteční i konference chval. Modlitby a chvály mají k sobě velmi blízko, protože jsou nedílnou součástí našeho uctívání Pána Boha. Pokud máte ve své církvi hudebníky, pozvěte je na tuto konferenci chval. O skládání nových písní a textů, vedení chval, tvorbě aranží, teologii chval a dalších tématech bude mluvit Julo Slovák, Karel Řežábek, Ivan Růžička, Jiřina Gina Čunková a další.

Kromě konference se k nám ve chvalách a uctívání můžete připojit už večer o den dříve, kdy se uskuteční koncert kapely Rend Collective.

Více informací o konferenci i koncertu včetně objednání vstupenek naleznete na webových stránkách www.worshippraha.cz. Níže naleznete osobní video pozvání na obě akce.

Přeji Vám požehnané Velikonce
Daniel Raška, vedoucí Modliteb 24-7 v ČR