Konšpiračné teórie

Privilégium uzavrieť v Jakubčatách tento akademický rok pripadlo našej IVV. Túto výzvu sme s radosťou prijali a naplnili ju usporiadaním ďalšej diskusie na horúcu tému. Konšpirácie sa síce kde-tu prepletali dejinami, úspešný projekt internetu nám ich však všetky naraz vrátil ako bumerang. V tomto článku vám nechceme poskytnúť len popis celej akcie, ale takisto stručné zhrnutie jej obsahu.

V úvode diskusie sme rozobrali fundamentálne princípy konšpirácií. Všetky sú v podstate založené na evolučnej schopnosti ľudského mozgu všímať si vzory, podobnosti a spojitosti. Preto majú ľudia tendenciu prisudzovať skryté významy rôznym udalostiam alebo faktom, ktoré sú v skutočnosti len výsledkom náhody. S tým súvisí aj odveký problém – kauzalita verzus korelácia.

V ďalšej časti sme preberali rôzne motivácie vzniku konšpirácií, hoaxov a mýtov. Či už rôzne médiá alebo aj jednotlivci sú často skutočne presvedčení o pravdivosti konšpirácií, ktoré produkujú. Iní zase vyvolávajú strach a paniku a následne na tom zarábajú a ich cieľom je biznis. Tieto médiá nevytvárajú žiaden obsah, všetko len preberajú. Nemajú kamennú redakciu, čiže majú nízke náklady, ich zisky sú však vysoké. Rôznym politickým subjektom je zase príhodné využívať tieto médiá na ovplyvňovanie ľudí. Väčšinou sú však tieto dôvody prítomné súčasne.

Médiá na opačnej strane barikády však taktiež nie sú sväté. Tiež robia chyby a takisto šijú publikovaný obsah na mieru svojim zákazníkom – čitateľom. Vystupujú však verejne a idú so svojou kožou na trh. V prípade pochybenia sú tak potrestatí úradmi alebo svojimi redakciami.

Po teoretickej časti diskusie sme sa rozprávali o tom v akej miere sú konšpirácie prítomné v našom okolí. Väčšina diskutujúcich hovorila o Sorošovi, iluminátoch či slobodomurároch. Boli medzi nami však aj takí, ktorí si spomenuli aj na ovveľa komplexnejšie témy ako 9/11. Zaujímavým, no neveľmi pozitívnym zistením bolo, že mnohí z nás majú skúsenosti s používaním rôznych konšpirácií na útoky voči kresťanstvu a cirkvi. V éteri sa často šíria konšpirácie o tom, že Ježiš mal ženu a deti, alebo že Vatikán ukrýval nacistov a v skutočnosti posledných dvetisíc rokov ovláda celý svet. Diskutujúci sa priznali, že im tieto konšpirácie spôsobujú starosti a cítia, že to ohrozuje ich vzťah s Bohom a vzťahy s blízkymi. Jedným z riešení je brať tieto úvahy naozaj veľmi vážne a nebagatelizovať ich. Netreba však pritom strácať náhľad, ale sa modliť o ochranu a pomoc aj v tejto oblasti.

– Martin Tuleja