Sme slovenské kresťanské spoločenstvo mladých študujúcich a pracujúcich v Brne. Počas akademického roka spievame v kostole sv. Jakuba na slovenských sv. omšiach a organizujeme mnoho aktivít pre mladých, ktorí si chcú nájsť nových priateľov, priblížiť sa k Bohu alebo proste robiť vo svojom živote niečo viac.

KDE BOLO, TAM BOLO…

V roku 2006 sa vďaka otcovi Mariánovi Kalinovi začali u sv. Jakuba slúžiť nedeľné slovenské omše a na jeho podnet začala skupina študentov tieto omše doprevádzať spevom a hudbou. Tak vznikol zbor.

Ako sa členovia zboru zbližovali, začali sa rozmnožovať aj ich aktivity. Skúšky, pozbory, sv. omše, oslavy a športové akcie – toto všetko prispelo k vybudovaniu pevných priateľstiev a k zrodu skutočného spoločenstva.

V roku 2010 začali fungovať ďalšie pravidelné aktivity – nedeľná čajovňa, pondelkové a diskusné stretká a aj mnoho jednorazových aktivít ako duchovné obnovy, koncerty a výlety.

Dnes už máme oveľa viac členov, svojho lídra a organizačný tím, ktorý koordinuje a zastrešuje všetky aktivity. Priateľstvá, ktoré vznikli v spoločenstve, sú pevné a trváce a mnohí členovia si u nás našli aj svojich životných partnerov.

EŠTE RAZ, KTO SÚ TO TIE JAKUBČATÁ?

 • Spoločenstvo zamerané na slovenských katolíckych študentov (sme však otvorení aj ľuďom iných národností a z iných denominácií).
 • Pomoc na ceste k Bohu:
  • Ponúkame mladým ľuďom priestor, v ktorom môžu zažiť živé spoločenstvo, rozvíjať svoj vzťah s Bohom a napredovať na ceste k Nemu: sv. omše, pondelkové a malé stretká, duchovné obnovy, adorácie, prednášky na duchovné témy, ale aj bežné rozhovory.
 • Domov:
  • Jakubčatá fungujú ako akýsi bezpečný prístav – miesto, kde si každý môže oddýchnuť od života v sekulárnej spoločnosti a načerpať pri rozhovoroch a iných aktivitách s ľuďmi, ktorí majú rovnaké hodnoty a názory.
  • Sme miestom, kde môžeš byť sám sebou a kde sa cítiš prijatý.
  • Ponúkame možnosti na rozvíjanie talentov a osobnosti: zbor, misijný tím, propagačný tím, Iniciatíva pre veci verejné, športové akcie. Z Jakubčiat by mali vychádzať lepší a aktívni ľudia.

VEĽKÁ VĎAKA

Patrí všetkým, ktorí prispeli svojím dielom k vzniku Jakubčiat, ako ich poznáme dnes. Predovšetkým ďakujeme:

 • nášmu Pánovi
 • otcovi Mariánovi Kalinovi (Moravská Nová Ves, ČR) a Františkovi Moškovi (Kúty, SR)
 • ThLic. Václavovi Sloukovi – brnenskému dekanovi z farnosti sv. Jakuba
 • všetkým kňazom, ktorí nás duchovne viedli a vedú
 • sponzorom
 • bývalým lídrom: Kristiánovi Orlovskému, Vierke Slávikovej, Jánovi Prešinskému a Zuzane Valachovej
 • všetkým bývalým aj súčasným členom spoločenstva za ich službu