Kvízová čajovňa

Čajovňa, ktorá pripadla na druhú novembrovú nedeľu, nebola úplne typickou čajovňou. Pre našich členov sme si pripravili špeciálny kvíz, v ktorom si štyri tímy zasúťažili o chutné ceny. Kvíz pozostával z 5 tematických okruhov a 25 otázok. Výherný tím si zaslúžene užil sladkú odmenu v podobe čokoládovej torty. Veríme, že kvíz Jakubčatá zabavil a priniesol nové, zaujímavé informácie.

https://photos.app.goo.gl/mogRRwFURWi5RQ66A