Počas pôstu 2015 vznikla v našom spoločenstve veľmi pekná iniciatíva – na diaľku si adoptovať dievčatko z Indie a finančným príspevkom jej umožniť štúdium na miestnej škole. Táto iniciatíva vznikla z našej túžby spojiť sa ako spoločenstvo a urobiť niečo veľké, čo by sme si ako jednotlivci nemohli finančne dovoliť.

Dievčatko sa volá Lakshmi a našimi každoročnými zbierkami jej zabezpečujeme úhradu nákladov spojených so štúdiom, ubytovaním na internáte či zdravotnú starostlivosť (ročné náklady činia 420 eur). Podpora je koordinovaná občianskym združením „Cesta domov“, ktoré v spolupráci s kňazmi, misionármi a dobrovoľníkmi poskytuje rozvojovú pomoc a podporu vzdelávania deťom v Indii. Na ich webovej stránke nájdete všetky podrobné informácie o prebiehajúcich projektoch, školách a deťoch, ktorým sa táto organizácia venuje (http://www.cestadomov.sk/). Jedná sa o deti (často siroty alebo polosiroty) z najnižšej indickej kasty, pre ktoré je vzdelanie jedinou nádejou pre aspoň trochu hodnotný život v dospelosti. Chudobní rodičia týchto detí si nemôžu dovoliť hradiť všetky náklady, a preto potrebujú našu pomoc.

Ako a kedy je možné prispieť?

...zaslaním ľubovoľnej čiastky na náš jakubčatský účet s poznámkou „Lakshmi“ SK účet: 2100288485/8330 CZ účet: 2100288506/2010

...v čase vyhlásenej zbierky do pripravených pokladničiek na čajovni, pondelkovom stretku alebo zbore.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: detom@jakubcata.eu

Všetkým darcom z celého srdca ďakujeme a vyprosujeme plnú, prekypujúcu mieru požehnania do vašich životov!

Základné informácie o podporovanom dieťati

Meno: Lakshmi Banswadi
Pohlavie: dievča 
Dátum nar.: 26.8.2007 
Var. symbol: 3002 
Vyznanie: hinduistické 
Názov školy: KBLPS 
Ročník v šk. r. 16/17: 5

Opis dieťaťa
Je veľmi srdečná. Chce byť neustále stredobodom pozornosti. Je hyperaktívna a neposedná. Učenie jej preto ide pomalšie. V rámci mimoškolských aktivít v sirotinci cvičí jogu. Je empatická, no niekedy iných využíva.

Obľúbený predmet: anglický jazyk
Celkový prospech: slabý
Ubytovanie: sirotinec Nava Sanidhya 

Otec: Raju (zomrel)
Matka: Anita (kuchárka)

Opis rodiny
Jej otec zomrel na HIV/AIDS, keď mala dva roky. Jej mama je tiež HIV pozitívna. Pre veľkú chudobu a chorobu sa nie je jej matka schopná starať o svoje jediné dieťa. Keď ju priviezli do sirotinca, trpela podvýživou a kožnými chorobami. Teraz je na tom omnoho lepšie, jej zdravotný stav sa zlepšil.

Občianske združenie Cesta domov a Lakshmi Vám ďakujú za Vašu podporu. Vďaka Vášmu príspevku sa jej dostáva komplexnej starostlivosti v sirotinci, kde teraz býva, vrátane kvalitného vzdelávania. Vzdelanie tomuto dieťaťu dopomôže vymaniť sa z kastovníckej poroby, ktorá znamená život, kde nepozná uznanie a radosť z pre nás tak samozrejmých maličkostí, ale iba ťažkú manuálnu prácu, chudobu a nedostatok. Prostredníctvom vzdelania môže Lakshmi získať nezávislosť a šancu na lepší život, ako mali jej rodičia.