Počas pôstu 2015 vznikla v našom spoločenstve veľmi pekná iniciatíva – na diaľku si adoptovať dievčatko z Indie a finančným príspevkom jej umožniť štúdium na miestnej škole. Táto iniciatíva vznikla z našej túžby spojiť sa ako spoločenstvo a urobiť niečo veľké, čo by sme si ako jednotlivci nemohli finančne dovoliť.

Dievčatko sa volá Lakshmi a našimi každoročnými zbierkami jej zabezpečujeme úhradu nákladov spojených so štúdiom, ubytovaním na internáte či zdravotnú starostlivosť. Celkové ročné náklady činia 420 eur. Podpora je koordinovaná občianskym združením „Cesta domov“ (http://www.cestadomov.sk/), ktoré v spolupráci s kňazmi, misionármi a dobrovoľníkmi poskytuje rozvojovú pomoc a podporu vzdelávania deťom v Indii. Tieto deti sú často siroty alebo polosiroty, pre ktoré je vzdelanie jedinou nádejou pre aspoň trochu hodnotný život v dospelosti.

Informácie o podporovanom dieťati

Meno: Lakshmi Banswadi
Dátum nar.: 26.8.2007
Var. symbol: 3002
Vyznanie: hinduistické
Názov školy: KBLPS
Ročník v šk. r. 2018/2019 ročník 6
Obľúbený predmet: anglický jazyk
Celkový prospech: na začiatku adopcie slabý ale aktuálne sa jej prospech výrazne zlepšil
Ubytovanie: sirotinec Nava Sanidhya

Jej otec zomrel na HIV/AIDS, keď mala dva roky. Jej mama je tiež HIV pozitívna. Pre veľkú chudobu a chorobu sa nie je jej matka schopná starať o svoje jediné dieťa. Keď ju priviezli do sirotinca, trpela podvýživou a kožnými chorobami. Teraz je na tom omnoho lepšie, jej zdravotný stav sa zlepšil.

Je veľmi srdečná. Chce byť neustále stredobodom pozornosti. Je hyperaktívna a neposedná. Učenie jej preto ide pomalšie. V rámci mimoškolských aktivít v sirotinci cvičí jogu. V súčasnej dobe javí veľký záujem o tanec, navštevuje tanečné súťaže, na ktorých sa jej darí a vyhráva ocenenia. Úlohy v sirotinci sa jej niekedy ťažko plnia, sama nám píše, že je lenivá, no sestry jej vždy pomôžu. Rada by bola učiteľkou a učila deti v sirotinci.

Ako a kedy je možné prispieť?

Zaslaním ľubovoľnej čiastky na náš účet s poznámkou „Lakshmi“ SK účet: SK45 8330 0000
0021 0028 8485 CZ účet: 2100288506/2010

V čase vyhlásenej zbierky do pripravených pokladničiek na čajovni, pondelkovom stretku alebo zbore. Po každej slovenskej svätej omši do pripravených pokladničiek v kostole.

Lakshmi ďakuje za všetky dary a v každom liste, ktorý nám zašle zmieni, že sa za nás modlí. Nikdy nezabudne pripojiť vlastnoručnú kresbu, ktorou nás vždy poteší. Za tie roky, čo ju máme na diaľku adoptovanú, je vidieť jej veľký posun v škole a modlíme sa, aby sa jej sny v živote splnili. Vynaložené finančné prostriedky prinášajú obrovský úžitok a my sme nesmierne radi, že naše spoločenstvo ju môže týmto spôsobom podporovať.

V prípade akýchkoľvek otázok, túžby napísať Lakshmi nejaký list, či vidieť jej listy a kresby, nás neváhajte kontaktovať: misijnytim@jakubcata.eu

Všetkým darcom z celého srdca ďakujeme a vyprosujeme plnú, prekypujúcu mieru
požehnania do vašich životov!