Líderský tím nášho spoločenstva

Ahojte,

konečne máme po všetkých možných peripetiách troška jasnejšie a môžeme oficiálne dať na známosť plné zloženie nášho líderského tímu,
 ktorý bude viesť naše spoločenstvo do septembra tohto roka (do začiatku nasledujúceho ak. roka). Je to vôbec prvé takéto dané funkčné obdobie, kde sú do týchto pozícií členovia volení priamo vami. Doteraz to bolo viac menej na vlastnej iniciatíve ľudí, ktorí sa chceli zapájať do života nášho spoločenstva. Malo to, samozrejme, svoje aj výhody, ale, ako to už býva, aj nevýhody. O tom potom 🙂

Mrzí ma (nás), že táto správa ide vonku až takto oneskorene. No prosím vás aj o pochopenie. Možno sa vznik tímu a jeho zavedenie do života spoločenstva javí ako banalita alebo normálna, bežná vec. Ale tým, že chceme vytvoriť novú, plne funkčnú štruktúru, ktorá by mala prečkať a slúžiť aj v časoch možno ťažších, tak jej vytvorenie nie je úplná hračka. Zvoliť, kto čo bude robiť, dohodnúť, kto o čom má a nemá rozhodovať, čo môže riešiť sám, čo je potrebné riešiť na úrovni tímu, nie je práve až tak jednoznačná vec. Naviac, aby boli rôzne kompetencie rozložené aspoň približne rovnomerne. A to fakt chvíľku trvá, kým sa toto všetko aspoň troška uhladí. Ďalšou vecou je, že táto služba spoločenstvu nie je na full-time, nestretávame sa denne, aby sme mohli spoločne tieto veci riešiť. Niečo teda ide fakt pomaly. Táto činnosť líderského tímu sa rozbieha v podstate za pochodu, pretože nemôžeme všetko stopnúť a začať úplne od nuly. Takže všetci sa pomaličky potrebujeme v nových podmienkach trošku zabývať :). V podstate, asi celý semester ešte bude trvať vývoj fungovania líderského tímu nášho spoločenstva. Je potrebné ladiť veľa vecí, aby všetci vedeli, čo je ich úlohou a aby ste aj vy vedeli, kto je ten človek, ktorý vám pomôže vo veci, v ktorej potrebujete. Je to taká štartovná pozícia, možno dokonca tréning pred začiatkom. Ako taký úspech tohto nášho snaženia by som považoval plnohodnotnú činnosť tímu, ktorý vzíde z nasledujúcich volieb. Tie by mali byť znova niekedy v máji, funkčné obdobie nasledujúceho tímu potom začne v septembri… Dovtedy sa noví členovia budú môcť učiť od lídrov, ktorí budú do septembra ešte vo svojich funkciách. Ide o to, aby sa tak zachovala istá kontinuita, odovzdali skúsenosti a aby noví lídri vedeli, do čoho idú a čo je ich úlohou.

Práve tým, že je to všetko pre nás nové, tak to nie je úplne jednoznačné a jednoduché. Preto nás všetkých aj naďalej pozývam do modlitieb za naše spoločenstvo, za jeho vedenie, aby sme prinášali závan Svätého Ducha ku každému z nás. A pozývam Ťa aj do služby. Ak môžeš, chceš, nájdi si nejaký spôsob, ako pomôcť, ako slúžiť. Ak to nevieš, nájdi odvahu a pýtaj sa lídrov tímov alebo asistentov. Sú tu na to, aby Ti pomohli nájsť miesto, kde sa budeš môcť cítiť užitočný a svojou službou vytvárať radosť na tvárach ľudí okolo Teba :).

 

Tuto ponúkame zloženie jednotlivých tímov, lídrov a asistentov a krátky popis, čomu sa venujú:

Kristián Orlovský, líder spoločenstva

Mojou úlohou je starať sa, aby všetko klapalo 🙂 Aby sme boli rodina, aby sme spoločne kráčali v jednote, aby sme do života spoločenstva prichádzali ako rodina, spoločne sa podieľali na jeho živote. Takisto sa mám snažiť o prinášanie vízie pre spoločenstvo, o jej uskutočňovanie, predkladanie nových výziev, podnetov, možností… Udávať smer. Mal by som byť takým zastrešením všetkých týchto vecí. Mať dosah možno na všetko, ale ničomu konkrétnemu nešéfovať. Byť nápomocný, prinášať pokoj, radosť, porozumenie, hľadať nové cesty, možno iné pohľady na vec.

Lukáš Koporec, asistenti Ela Špaková a Martin Tuleja

Propagácia vnútri spoločenstva a aj spoločenstva navonok. Lukáš s tímom majú na starosti, aby sa informácie šírili medzi nami a boli publikované aj pre verejnosť. A včas. Oni sú tí, ktorí sú zodpovední za to, aby všetci vedeli, čo, kedy, kde a ako. Je to hlavný, oficiálny a primárny zdroj informácií. Oni majú pravdu, ostatní (ak hovoria niečo iné) klamú :)… Tvoria a zabezpečujú komunikačné kanály, materiály na propagovanie, šírenie informácií o našom spoločenstve, robia reklamu…

Filip Kavoň, asistenti Matej Nemec Michal Hrádocký

Tento tím má na starosti nepravidelné aktivity. Ide o aktivity skôr oddychového a združovacieho charakteru. Cieľom tohto tímu je, aby sme sa stretávali aj mimo Brna alebo mimo fary a aby nám bolo spolu dobre. Ak máš túžbu prispieť niečím, nejakým výletom, chatou alebo hocičím, kontaktuj tento tím.

Lenka Schmidtová, asistenti Zuzka Holíčková a Ingrid Kováčová

Lenka a spol. spravujú naše priestory a celé technické zázemie. Starajú sa o to, aby bolo v našom suteréne čisto, aby nechýbal čaj, chipsy, jar, toaleťák :), aby naše priestory boli pekné, funkčné útulné… Takisto vedú rozvrh, kto a kedy je v našich priestoroch, aby nedošlo ku kolízii termínov. Ďalej sú ešte takým zastrešením našich pravidelných aktivít (zbor, stretká, čajovňa). Ak máš túžbu priniesť niečo nové v tomto smere, oni sú tí praví, kto Ti pomôže a poradí, ako…

Kika Nálešníková, asistenti Lucka Daňová Ján Poláčik

Tento tím zaručuje duchovnú formáciu nášmu spoločenstvu. Pripravujú nám rôzne možnosti, ako byť bližšie Bohu, ako počuť jeho hlas, ako Ho viac spoznávať. Sú to duchovné obnovy, prednášky, adorácie, diskusie… Dá sa tu toho robiť veľmi veľa, preto aj tu je Tvoja pomoc vítaná 🙂

Lukáš Petras, asistenti Lukáš Tomovič a Marek Surák

Pozornosť tohto tímu je smerovaná hlavne vonku. Títo chalani majú za úlohu pracovať na tom, aby sa šírilo kráľovstvo nášho Kráľa ďalej. Nielen v oblasti nášho spoločenstva, ale aj mimo neho. Cieľom je, aby ľudia vôkol nás spoznávali, kto je to Pán Ježiš. A takisto, aby spoznávali reálny život spoločenstva a možno sa do neho zapájali. Ďalej im leží na srdci, aby sa členovia cítili v spoločenstve ako doma. Aby na čajovni nikto nebol sám apod… Potrebujú Ťa 🙂