Malé Stretká

V Jakubčatách fungujú aj malé (uzavreté) stretká, ktoré tvoria úzke skupinky ľudí. S týmito ľuďmi môžeš pravidelným stretávaním vytvoriť živé spoločenstvo a prehlbovať tak vzťah s Otcom.

AKTIVITY:

  • modlitba, zdieľanie, štúdium Svätého písma, chvály.

AKO SA ZAPOJIŤ?

  • Ak túžiš po menšej skupinke, príď na pondelkové stretko, kde bude možnosť vytvoriť nové stretko, prípadne začleniť sa do existujúceho.
  • Ak si si už našiel skupinu ľudí, s ktorými chceš vytvoriť malé stretko, môžeš kontaktovať nášho koordinátora.

FORMULÁR

KONTAKTY: