Miništrantská víkendovka

Posledný októbrový víkend Jakubčatá opäť strávili v Moravskej Novej Vsi u otca Mariána Kalinu. Po predchádzajúcom imatrikulačnom víkende sa tam tentokrát vybrala partia chalanov – miništrantov. Okrem otca Mariána sme taktiež boli navštíviť otca Františka Moška v neďalekých Kútoch, hneď za hranicami Slovenska. Spoločný čas sme využili na rozhovory, spoločenské hry a skvelé diskusie s otcom Mariánom a Františkom. Prehlbovali sme osobné vzťahy a taktiež naše znalosti o miništrovaní. Tí skúsenejší si pripomennuli činnosť a význam miništrantských úkonov, nováčikovia sa zase mnohému naučili. Strávený čas mal teda osoh nie len pre nás, ale aj pre zlepšenie našej miništrantskej služby.