Misijná ružencová púť

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa konala Misijná ružencová púť. Organizovali sme ju v spolupráci s brnenským VKH. Putovanie sa začalo o 18:00 v Bystrci a spoločne sme sa vydali do Kostola svätého Bartolomeja v Žebětíne. Čakalo na nás necelých šesť kilometrov, ktoré sme strávili kráčaním po brnenských lesoch, lúkach a chodníkoch. Absolvovali sme ich v tichu, tme, len za svetla jasnej oblohy a našich bateriek ?

Okrem putovania v tichu a prírode bola v programe aj modlitba Misijného ruženca. Teda ruženca, kde každý desiatok je obetovaný za jeden z kontinentov resp. za obyvateľov daného kontinentu. Takýto ruženec bol zvolený pri príležitosti Mimoriadného misijného mesiaca, ktorý Svätý otec František vyhlásil práve na október 2019. Na vopred určených zastávkach počas cesty nás okrem modlitby sprevádzala aj hudba a spev 🙂

V závere nášho putovania sme spoločne slávili svätú omšu v Kostole svätého Bartoloměja v Žebětíne. Celebroval ju otec Ladislav Nosek, vysokoškolský kaplán VKH Brno a bola sprevádzaná scholou z rovnakého spoločenstva.

Misijná ružencová púť bol čas, kedy sme si určitým spôsobom pripomenuli misijné poslanie cirkvi. Preto by som na záver tohto príspevku rád uviedol slová pápeža Františka, ktoré povedal vo svojej kázni na Misijnú nedeľu (20. 10. 2019): „Ježiš hovorí aj tebe: Choď, nepremárni príležitosť svedčiť! Brat, sestra, Pán od teba očakáva to svedectvo, ktoré nikto iný nemôže vydať namiesto teba. Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu tvojím životom, aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo.“

Jozef Živčic