Newsletter: Ako sa rodí leader?

Témy:

  • Ako sa rodí leader? Dlhý a pikantný rozhovor s Krissom
  • O vízii spoločenst va na tento ak. rok, alebo čítanie na pokračovanie …
  • Adventná duchovná obnova.
  • Náš KostolíK. náš chrám. naše chrámy… (?)
  • Mali sme imatrikuláciu.
  • Brno v Kútoch …

Celý newsletter: newsletter_2015_02