Nočná krížová cesta

Všetkých vás srdečne pozývame zúčastniť sa spolu s nami nočnej krížovej cesty v prírode, ktorú tradične organizujeme v pôstnom období. Aj touto cestou sa chceme priblížiť k trpiacemu Ježišovi a vo večernom tichu sa spoločne zamýšľať nad udalosťami veľkého týždňa.
Kedy? v stredu 22.3.2017
Kde? stretávame sa 19:05 na zastávke „U rozvodny“, no pre záujemcov je možné stretnúť sa už na Halasovom námestí, odtiaľ pôjdeme spolu na zastávku U rozvodny autobusom č. 57 o 18:58. Pozor! Ďalší spoj pôjde až o 20 minút.
Putovať budeme do Soběšíc, kde zakončíme večer sv. omšou o 20:30 v kláštore Klarisiek s o. Mariánom.
Teplo sa oblečte a vezmite si baterku.
V prípade potreby kontaktujte Danku Chytilovú, ktorá akciu organizuje: 774 670 488