Novoročný pozdrav

Prežívame stále čas Vianočný čas. Dnes, keď píšem tieto riadky, cirkev slávi sviatok Zjavenia Pána, ľudovo Troch kráľov…V mnohých krajinách až dnes dostavajú deti dlho očakávané darčeky. Traja králi – mudrci z Východu obdarovali Novonarodeného Kráľa celého sveta zlatom, kadidlom a myrhou, ktoré sú symbolmi Jeho kráľovskej hodnosti, ktorými sme aj my boli obdarovaní.

Prijal som pozvanie Brnenských otcov biskupov, aby som vypomáhal v pastorácii u vás, ktorí prichádzate zo Slovenska na štúdia, za prácou, alebo tu trvalo žijete.

Som veľmi vďačný, že pri chráme sv. Jakuba som našiel vaše nádherné a dobre fungujúce spoločenstvo, ako aj otcov Jana Pacnera, Mariána Kalinu a Františka Moška, ktorí sa vám s radosťou v srdci venujú.

Tým, že už od jesene žijem v jezuitskej komunite na Kozí ulici, neďaleko kostola sv. Jakuba, môžem vám byť ako kňaz viac k dispozícii, čomu sa veľmi teším. Chcem tu byť k dispozícii všetkým, nielen študentom, ale aj tým, ktorí v Brne žijú už dlhšie. Ponúknuť vám to, čo kňaz ponúknuť môže, nielen spoločnú účasť na svätej omši, ale aj svätú spoveď, rozhovor či stretnutie sa s kňazom, zvlášť pre tých, ktorý sú starší a nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do kostola v centre mesta. Práve v tom vidím veľký prínos toho, že žijem tu v Brne.

V túto nedeľu budeme sláviť sviatok krstu Pána a týmto sa končí obdobie Vianoc.

Nech Vianočné posolstvo zostáva čo najdlhšie vo vašich srdciach a napomáha dívať sa na svet očami Toho, ktorý sa pre nás narodil, aby nás vykúpil a získal večný život! Veď len v Ňom nachádzame pravý zmysel všetkého, čo konáme a dní ktoré práve žijeme.

Požehnaný nový rok vám prajem.

P. Ladislav Árvai