Sme slovenské spoločenstvo mladých, študujúcich a pracujúcich v Brne. Počas školského roka spievame v kostole sv. Jakuba na slovenských omšiach a organizujeme mnoho aktivít pre mladých, ktorí si chcú nájsť nových priateľov, priblížiť sa Bohu alebo proste robiť vo svojom živote „niečo viac“.

KDE BOLO TAM BOLO

V roku 2006 sa vďaka otcovi Mariánovi začali u Jakuba slúžiť nedeľné slovenské omše a na jeho podnet začala skupina študentov tieto omše doprevádzať spevom a hudbou. A tak vznikol zbor.

Ako sa členovia zboru zbližovali, začali sa aj ich aktivity rozmnožovať. Skúšky, pozbory, omše, oslavy a športové akcie – toto všetko pomohlo k vybudovaniu pevných priateľstiev a k zrodu skutočného spoločenstva.

V roku 2010 začali fungovať ďalšie pravidelné aktivity – nedeľná čajovňa, pondelkové a diskusné stretká a aj mnoho jednorázových aktivít ako duchovné obnovy, koncerty a výlety.

Dnes už máme oveľa viac členov a organizujeme aj veľké akcie ako plesy a karnevaly. Máme organizačný tím, ktorý si volia členovia spoločenstva na každý akademický rok a ktorý koordinuje a zastrešuje všetky aktivity. Priateľstva, ktoré vznikli v spoločenstve, ktoré je dnes už občianskym združením, sú pevné a trváce a mnohí členovia si u nás našli aj svojich životných partnerov.

VEĽKÁ VĎAKA

Patrí všetkým, ktorí prispeli svojim dielom k vzniku Jakubčiat ako ich poznáme dnes . Predovšetkým ďakujeme:

  • Nášmu Pánovi
  • Otcovi Mariánovi a Františkovi
  • ThLic. Václavovi Sloukovi – brnenský dekan – farnost pri kostole sv. Jakuba
  • Všetkým kňazom, ktorí nás duchovne viedli a vedú
  • Sponzorom
  • Všetkým členom nášho spoločenstva