AKO?

Touto cestou Vás chceme požiadať o pomoc s financovaním nášho spoločenstva. Ak máte niekoho, kto bude na Slovensku podávať daňové priznanie za rok 2018, dajte mu prosím vedieť o Jakubčatách, aby mohol prispieť odvedením 2% zo svojej dane z príjmu nám.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu

Daňové priznanie právnických osôb

Daňové priznanie fyzických osôb (typ A)

Daňové priznanie fyzických osôb (typ B)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

PREČO?

Sme kresťanským spoločenstvom, ktoré sa chce rozvíjať a ponúkať (nie len) mladým ľuďom alternatívu v dnešnom svete. Zameriavame sa predovšetkým na slovenských študentov v Brne. Našou víziou je oslovovať mladých a ponúkať im možnosť duchovného rozvoja, spoločenstva mladých ľudí z rovnakej krajiny, a takisto možnosť podieľať sa na šírení Božieho kráľovstva tu na zemi. Môžu tu nachádzať novú rodinu, ktorou naše spoločenstvo je.

NAČO POTREBUJEME FINANCIE?

Cieľom spoločenstva je:

  • organizovať a všestranne rozvíjať aktivity v oblasti kultúrneho a duchovného rastu
  • pripravovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti
  • organizovať podujatia doma i v zahraničí (napr. koncerty, stretnutia, apod.)
  • vykonávať aktivity vedúce k osobnostnému a duchovnému rastu v duchu kresťanskej tradície
  • prispievať k zachovaniu kultúrnych a duchovných hodnôt

Na dosiahnutie týchto cieľov vynakladáme prostriedky, ktoré získavame od sponzorov a zo svojich vlastných príjmov. Príjmami touto formou chceme skvalitniť našu aktivitu a šíriť myšlienky evanjelia ďalej. Všetko, čo ponúkame, je zdarma a pre každého. A všetci, ktorí sa svojou činnosťou podieľame na príprave našich aktivít, tak konáme zadarmo a vo svojom voľnom čase.

PODROBNOSTI

Naše spoločenstvo je registrované na Slovensku ako občianske združenie Jakubčatá o.z.

Takisto sme registrovaní na notárskom úrade SR ako poberatelia 2% z dane z príjmov na Slovensku. Nižšie sú k dispozícii tlačivá daňových priznaní pre fyzické osoby a právnické osoby, a takisto vyhlásenie pre zamestnávateľa. Pre zamestnancov je uvedený aj postup krokov na poukázanie 2% z dane.

Vzorové vyplnenie našich údajov do tlačív:

FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie (v tlačive DP sú na príslušnom mieste vzorovo vyplnené údaje str. 5 typ A a str. 10 typ B):

Daňové priznanie fyzických osôb (typ A)

Daňové priznanie fyzických osôb (typ B)

 

ZAMESTNANEC

Požiadajte zamestnávateľa do 15. 2. 2019 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, táto suma však musí byť vyššia ako 3€).

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, (formulár k dispozícii tu: Vyhlásenie) a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ho zaneste na miestny daňový úrad najneskôr do 30.04.2019.

PRÁVNICKÁ OSOBA

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie (v tlačive DP sú na príslušnom mieste vzorovo vyplnené údaje na str. 9):

Daňové priznanie právnických osôb

Bližšie informácie radi poskytneme na mailovej adrese info@jakubcata.eu

Za všetky Vaše dary Vám vopred ďakujeme a vyprosujeme hojnosť milostí od nášho Pána.

Spoločenstvo Jakubčatá

Nájdete nás

Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba
Jakubská 126/11,
Brno-město
602 00 Brno

Občianske združenie

Jakubčatá o.z.
Lemešany 187
082 03, Slovensko
IČO: 42235758

Bankové spojenie

SK IBAN:
SK45 8330 0000 0021 0028 8485
CZ:
2100288506/2010