AKO?

Touto cestou Vás chceme požiadať o pomoc s financovaním nášho spoločenstva. Ak máte niekoho, kto bude na Slovensku podávať daňové priznanie za rok 2023, dajte mu, prosím, vedieť o Jakubčatách, aby mohol prispieť odvedením 2% zo svojej dane z príjmu nám.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

PREČO?

Sme kresťanským spoločenstvom, ktoré sa chce rozvíjať a ponúkať (nie len) mladým ľuďom alternatívu v dnešnom svete. Zameriavame sa predovšetkým na slovenských študentov v Brne. Našou víziou je oslovovať mladých a ponúkať im možnosť duchovného rozvoja, spoločenstva mladých ľudí z rovnakej krajiny, a takisto možnosť podieľať sa na šírení Božieho kráľovstva tu na zemi. Môžu tu nachádzať novú rodinu, ktorou naše spoločenstvo je.

NAČO POTREBUJEME FINANCIE?

Cieľom spoločenstva je:

  • organizácia a príprava aktivít v oblasti kultúrneho a duchovného rastu
  • príprava a distribúcia materiálov potrebných k daným činnostiam
  • organizácia podujatí doma i v zahraničí (napr. koncerty, stretnutia, Cesta k spoločenstvu a iné.)
  • vykonávať aktivity vedúce k osobnostnému a duchovnému rastu v duchu kresťanskej tradície a prispievanie k zachovaniu kultúrnych a duchovných hodnôt
  • údržba a správa našich priestorov
  • technické zázemie
  • Lakshmi – naše adoptované dievčatko z Indie

 

Na dosiahnutie týchto cieľov vynakladáme prostriedky, ktoré získavame od sponzorov a zo svojich vlastných príjmov. Príjmami touto formou chceme skvalitniť našu aktivitu a šíriť myšlienky evanjelia ďalej. Všetko, čo ponúkame, je zdarma a pre každého. A všetci, ktorí sa svojou činnosťou podieľame na príprave našich aktivít, tak konáme zadarmo a vo svojom voľnom čase.

PODROBNOSTI

Naše spoločenstvo je registrované na Slovensku ako občianske združenie Jakubčatá o.z.

Takisto sme registrovaní na notárskom úrade SR ako poberatelia 2% z dane z príjmov na Slovensku. Nižšie sú k dispozícii tlačivá daňových priznaní pre fyzické osoby a právnické osoby, a takisto vyhlásenie pre zamestnávateľa. Pre zamestnancov je uvedený aj postup krokov na poukázanie 2% z dane.

Vzorové vyplnenie našich údajov do tlačív:

ZAMESTNANEC

  1. Požiadajte zamestnávateľa do 15. 2. 2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu).
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (formulár k dispozícii tu: Vyhlásenie). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

PRACOVALI STE AKO DOBROVOĽNÍK?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Bližšie informácie radi poskytneme na mailovej adrese ekonom@jakubcata.eu

Za všetky Vaše dary Vám vopred ďakujeme a vyprosujeme hojnosť milostí od nášho Pána.

Spoločenstvo Jakubčatá