Pondelkové stretká sú otvorené stretká formačného charakteru, ktoré bývajú každý pondelok o 20:15 vo farskej sále na fare u sv. Jakuba. Stretko je príležitosťou spoznať ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty, zamyslieť sa nad ponúkanými témami, zdieľať svoje názory s ostatnými a stráviť čas v spoločnej modlitbe.

 

Aktivity:

  • Každé stretko je zamerané na konkrétnu tému, ktorú si vždy v úvode predstavíme.
  • Potom o danej téme diskutujeme v malých skupinkách.
  • Na záver sa stíšime v modlitbe.
  • Po skončení sa často presunieme utužovať vzťahy do blízkej hospody.

 

Ako sa zapojiť?

  • Jednoducho príď – stretko je otvorené pre všetkých.
  • Ak chceš robiť niečo viac, môžeš si pripraviť tému stretka – ozvi sa na náš e-mail.
  • Ak poznáš zaujímavého človeka, ktorý by nám mohol prísť o niečom porozprávať, môžeš nám dať o ňom vedieť.

 

Kontakty: