Pôstna duchovná obnova

Hoci sa obdobie pôstu javí ako veľmi pochmúrne a smutné, pre nás kresťanov je pozvaním k prehĺbeniu si nášho vzťahu s Bohom. Ako povedal istý kňaz: “Skús počas pôstu zo svojho života niečo odstrániť, niečo nie príliš potrebné a dôležité, čo ti berie čas, a do uvoľneného priestoru vpusť Boha.”

Presne v tomto duchu sa niesla duchovná obnova nášho spoločenstva, ktorá sa uskutočnila počas jedného aprílového víkendu na fare v Bedřichove. Pod vedením otca Jaroslava sme si priblížili podstatu pôstneho obdobia a obohatili sa o nové informácie. Okolitý hluk sveta všade okolo nás, ktorý nám častokrát nedovolí zastaviť sa a premýšľať, sme vymenili za ticho – ticho, v ktorom je počuť tak veľa. Zažívali sme, že Boh neprichádza ako hurikán či burácajúci dážď, ale v podobe jemného vánku, ktorý osviežuje dušu, dodáva síl a prináša radosť.

Bol to skutočne požehnaný čas, kedy sme pociťovali Jeho lásku a tešili sa z každej jednej chvíľky spolu s Ním. Veď On je ten, ktorý sa nad nami zmilúva, zmýva naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny. A čo ty? Neboj sa a otvor mu svoje srdce, prijmi Jeho pozvanie a nechaj ho konať vo svojom živote.

 

Viac fotografií tu…

– Mária Michalíková