Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Dňa 17. októbra sme v našom spoločenstve slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky
Slovenska. Sv. omši predsedal otec biskup Pavel Konzbul a spolu s
ním sv. omšu slávili o. Marián Kalina
a o. Jan Pacner.

V homílii nás o biskup vyzval, aby sme každý kríž vedeli uchopiť zo správnej strany aby nás priviedol bližšie k Bohu, k blížnym a k nám samým. Pozval nás, aby sme sa na kríž pozerali nie len ako
na symbol utrpenia a bolesti, ale práve pozerali na neho ce
z optiku vzkriesenia.
Otcovi biskupovi ďakujeme za jeho povzbudivé slová a za to, že prišiel do nášho spoločenstva

že sme sa spolu s
ním mohli zhromaždiť okolo eucharistického stola. Vyprosujme mu ochranu
od
Bolestnej Matky a potrebné milosti do jeho služby.

Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa zapojili do prípravy slávenia sv. omše a čajovne.