To, čo vidíš, je chlieb a kalich to ti vravia tvoje oči.
Ale to, čo ťa tvoja viera zaväzuje prijať je,
že ten chlieb je Kristovo Telo a kalich je Kristova Krv.
(sv. Augustín)

Slovenské sv. omše sa slávia každú nedeľu o 19. hodine. Keďže aktuálne je kostol sv. Jakuba v rekonštrukcii, tak nedeľné sv. omše sa presunuli do kostola Nanebovzatia Panny Márie (jezuitský kostol). Eucharistia je centrom celého kresťanského spoločenstva, preto tak nedeľná sv. omša je pre nás tým najväčším a najkrajším vrcholom celého týždňa, kedy sa stretáva naše spoločenstvo aby sme poďakovali za uplynulý týždeň a vyprosili si milosti do toho nasledujúceho.
Na našich sv. omšiach sa striedajú 4 kňazi p. Ladislav Árvai SJ, ktorý je členom brnenskej jezuitskej komunity, o. Marián Kalina farár v Moravskej Novej Vsi, ktorý stál pri začiatkoch nášho spoločenstva, o. František Moško, farár v Kútoch a samozrejme farár farnosti sv. Jakuba o. Jan Pacner.

Do tejto služby patrí:

 • príprava liturgických slávnosti
 • komunikácia s kňazmi, organistami, zborom
 • miništrovanie
 • príprava liturgických kníh a predmetov
 • upratovanie kostola
 • príprava oznamov

Ak aj ty cítiš, že by si mal využiť svoje talenty od Boha, tak určite sa ozvi alebo príď 10 min pred sv. omšou do sakristie kostola
Môžeš nám pomôcť s:

 • čítaním liturgických textov
 • prinesením obetných darov
 • miništrovaním
 • hrou na organe
 • spevom žalmov a pesničiek
 • hrou na hudobný nástroj
 • prípravou techniky na zborové sv. omše
 • pomocou pri upratovaní kostola a pod.
 • prípravou oznamov

Kontakty:
Marek Vaško https://www.facebook.com/fb.marek.vasko +421 908 387 994
Samuel Peťura https://www.facebook.com/spetura +421 944 394 815

Kvetná nedeľa 10.04.2022
Kvetná nedeľa 10.04.2022
Zoslanie Ducha Svätého 06.06.2022
Veni Sancte s otcom biskupom Haľkom 02.10.2022
Veni Sancte s otcom biskupom Haľkom 02.10.2022
Veni Sancte s otcom biskupom Haľkom 02.10.2022
Veni Sancte s otcom biskupom Haľkom 02.10.2022