Každú nedeľu počas akademického roka sa v kostole sv. Jakuba slúžia sväté omše v slovenčine. Prichádzajú nám ich slúžiť slovenskí kňazi, naši otcovia Marián Kalina (farnosť Moravská Nová Ves, ČR) a František Moško (farnosť Kúty, SR).

Aktivity:

  • príprava na sv. omše, zvučenie spievaných sv. omší, miništrovanie
  • upratovanie kostola, nástenka
  • organizácia organového a speváckeho doprovodu

Ako sa zapojiť?

  • pomáhať s prípravou aparatúry na spievaných sv. omšiach
  • miništrovať (príď 10 minút pred omšou do sakristie)
  • čítať čítania, niesť obetné dary
  • pravidelným upratovaním kostola – je vyhlasované v oznamoch na konci sv. omše
  • spevom žalmov, hrou na organe a speváckym doprovodom organu

Kontakty: