Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!

Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!

Bol začiatok jarného semestra v 3. ročníku na medicíne. Predo mnou boli dve dosť náročné a obsiahle skúšky: patola a patfyz, na ktoré som hľadela s rešpektom. Práve v tejto dobe ku mne z viacerých strán – z kázne a od kamarátov, prichádzala výzva na svätenie nedele. Moja prvá myšlienka bola, že je to nemožné, že by som určite nestíhala s učením.
Ale akosi to vo mne hlodalo.
Premýšľala som, nakoľko dôverujem Božím prisľúbeniam, respektíve prečo im nedôverujem ak som to ani neskúsila.
Tak som Bohu dala challenge 😀
Ja začnem svätiť nedeľu a prestanem sa počas nej učiť a On nech sa stará.
Čuduj sa svete, funguje to!
Teraz už medicínu končím a môžem povedať, že to bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí počas štúdia. Prinieslo so sebou mnoho a mnoho požehnania. A čo konkrétne?

  • Oddych – Je strašne super ráno sa vyspať, prečítať si knihu, navariť si dobrý obed, zašportovať si, ísť na výlet a to všetko s pokojom a bez výčitiek, že niečo zanedbávam.
  • Utuženie vzťahov – Môžem sa viac stretávať s ľuďmi, vyhradiť si na nich čas, byť s nimi naplno, bez vedomia, že mám len dve hodiny, po ktorých musím makať. Je to veľmi osviežujúce.
  • Svetlo na konci tunela – Každý týždeň sa je na čo tešiť. Viem, že si oddýchnem a to mi dodáva aj motiváciu do učenia počas týždňa.
  • Čas na modlitbu

Celkovo to do môjho života už v prvých týždňoch prinieslo pokoj a radosť. A potom sa Boh postaral aj o skúšky.

Pán sa naozaj stará a plní svoje prisľúbenia!

Asi aj vy si poviete, že to pre vás nie je úplne možné, a viem to pochopiť ak nárazovo máte mnoho deadline-ov. U nás sa to dá asi viac plánovať a rozložiť. A nemyslím si, že tento spôsob svätenia nedele je ideálny pre každého v každom čase. Skôr vás chcem vyzvať, aby ste v spolupráci s Bohom hľadali, ako zasvätiť jeho deň. Či už to bude polhodinka vyhradená čítaniu Písma, prechádzka s ním alebo telefonát s babkou, hľadajte. A On požehná vaše kroky o to viac.

A skúšajte žiť podľa Jeho príkazov a prisľúbení, lebo On ich nedáva naprázdno. 😉

“Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha.” Ex 20,8-10

“Povedz Izraelitom: Zachovávajte moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posväcuje!” Ex 31,13

“Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy čo sú na zemi. Na teba sa znesú, a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy.” Dt 28, 1-2

Ak by ste chceli k téme svätenia nedele prečítať viac, nedávno vyšiel na Postoji dobrý článok aj s odkazmi na zaujímavé knihy:
https://svetkrestanstva.postoj.sk/54438/z-nedelnej-bohosluzby-do-nakupneho-centra-preco-to-moze-byt-problem

Milka Repková