Branislav Michálek

V Brne som od roku 2013, kedy som začal študovať na FEKTe VUT. Aj ako pracujúci v Jakubčatách stále
rád trávim svoj voľný čas. Môžete ma stretnúť napr. pri miništrovaní v kostole sv. Jakuba, speve v našom
Jakubčiatskom zbore, alebo v čajovni po nedeľnej sv. omši. Na všetkých týchto miestach sa s vami rád uvidím