Emília Repková

Je Božou dcérou, ale často na to zabúda. Rada zbiera kytice lúčnych kvetov, lezie po stenách či skalách, bláznivo tancuje a nepohŕdne dobrým pivom. Chce žiť život s radosťou v odovzdanosti Jemu. Popri tom všetkom sa snaží vyštudovať medicínu.