Martin Veľas

Robím doktorát z informatiky a do Jakubčiat som sa dostal prostredníctvom zboru, kde som aktívny doteraz. Zameriavam sa tu na teambuildingové akcie pri škopku. Ďalej som jedným z organizátorov Iniciatívy pre veci verejné, kde sa snažíme prebudiť v mladých ľuďoch záujem o verejné dianie a politiku. Okrem toho rád plávam, chodím po horách a programujem.