Veni Sancte

19:00 SELČ, 8. október 2017, Kostol svätého Jakuba, Brno, Česká republika

V tento deň, v túto hodinu a na tomto mieste sa koncentrovalo veľké množstvo slovenských študentov, aby mohli spoločne vzývaním Ducha Svätého „odpáliť“ nový akademický rok. Zídené spoločenstvo mladých veriacich ho privítalo za účasti troch kňazov: pána dekana Václava Slouka, otca Františka Moška a otca Mariána Kalinu a za sprievodu jakubčatského zboru.

Pre niektorých bude tento rok posledným školským, pre iných prvým. Práve pre nich tu bolo krátke predstavenie a pozvanie do Spoločenstva Jakubčatá ešte pred slávením Eucharistie. Líderka Zuzka Valachová spoločne s jednotlivými lídrami tímov ukázala pestrú paletu činností tejto „brnenskej rodiny“. Práve slovom rodina totiž označujú spoločenstvo jeho niekoľkoroční členovia, ktorí sa mihli i na premietanom  lákadle – fotografiách z rôznych akcií.

Po slávnostnej omši nasledovalo zoznamovanie sa s Jakubčatami cez sprievodné letáky pre nováčikov, cez dobrôtku v podobe sladkej jakubskej mušle, cez spoznávanie zákutí jakubskej fary na čajovni či v rozhovoroch.

„Taký veľký počet ľudí v čajovni som už dlho nezažila,“ povedala s úsmevom zboristka Mária. Líderka Zuzka to potvrdila tiež: „Naše Veni Sancte bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce, pretože som počas neho mala pocit jednoty celého spoločenstva a veľmi ma tešilo, že prišli všetci traja kňazi a že otec Marián spojil svoju kázeň s našou víziou. Rovnako ma veľmi príjemne potešilo aj povzbudilo veľké množstvo nováčikov, ktorí sa odvážili prísť na čajovňu a dúfam, že ich budem často vídať na našich akciách.“

Na nedeľné Veni Sancte nadväzovalo tradičné pondelkové stretko, avšak v netradičnej forme. Bolo pripravené špeciálne pre všetkých nováčikov a zvedavcov. Na rozohriatie sme sa dobre zasmiali na zoznamovacích hrách. A že nás tam bolo veľa, zapamätať si všetky nové mená nebolo vôbec jednoduché! Potom nasledovalo neformálne predstavovanie jednotlivých aktivít a projektov, ktoré v rámci Jakubčiat fungujú, v podobe workshopov. Každý si tak mohol vybrať, čo ho zaujíma, a zistiť viac informácií priamo od vedúcich alebo členov daných tímov.

Spoločným vzývaním Ducha Svätého sa nám naozaj podarilo „odpáliť“ nový rok. Načerpali sme a nabrali síl nielen do akademických povinností, ale aj do života v spoločenstve. Na záver, v súvislosti s našou tohtoročnou víziou, snažme sa spájať v modlitbe a konať tak, aby sme naozaj boli svetlom sveta (Mt 5, 14).

– Lucia Daňová a Zuzana Holíčková