Zbierka pre Lakshmi

Drahí priatelia, ako už možno viete, naše Spoločenstvo Jakubčatá má od roku 2015 na diaľku adoptované dievčatko z Indie, ktoré sa volá Lakshmi. Pravidelným ročným finančným príspevkom 500 eur podporujeme jej štúdium na miestnej škole, pričom táto suma pokrýva náklady spojené so štúdiom, ubytovanie na internáte či zdravotnú starostlivosť (ročné náklady činia 420 eur, zvyšnými 80 eurami sme prispeli na stavbu školy). Podpora je koordinovaná občianskym združením „Cesta domov“, ktoré v spolupráci s kňazmi, misionármi a dobrovoľníkmi poskytuje rozvojovú pomoc a podporu vzdelávania deťom v Indii (viac informácií nájdete na stránke http://www.cestadomov.sk/).

Pýtate sa, prečo sme sa rozhodli podporovať Lakshmi? Keďže sa jedná o dieťa z najnižšej indickej spoločenskej triedy, vzdelanie je pre ňu jedinou nádejou viesť v dospelosti hodnotnejší a samostatný život, pričom bez pomoci adoptívnej rodiny by si jej vlastná rodina nemohla dovoliť hradiť náklady spojené so štúdiom.
Poďme sa spojiť ako spoločenstvo a urobiť niečo veľké, čo by sme si ako jednotlivci nemohli finančne dovoliť, buďme aj touto formou milosrdní tak, ako je náš Otec. Prispieť, hoci len drobnou sumou, môžete viacerými spôsobmi:
– zaslaním ľubovoľnej čiastky na náš jakubčatský účet s poznámkou „Lakshmi“,
– SK účet: 2100288485/8330
– CZ účet: 2100288506/2010
– prispením do pripravených pokladničiek na čajovni, pondelkovom stretku, zbore…

Všetkým darcom vopred z celého srdca ďakujeme a vyprosujeme plnú, prekypujúcu mieru požehnania do vašich životov! 🙂