Chceme dať do stretnutia s Ním viac zo seba a dobrá práca potrebuje prípravu, preto sa stretávame každý štvrtok o 19:00 na fare, môžeš prísť kedykoľvek, si medzi nami vítaný/á.

Hudba a spev sú pre nás úžasné dary. Dávajú nám možnosť chváliť, sláviť, približovať a viac cítiť nášho Pána. Aktívne nimi slúžime pri svätých omšiach. Cítiš, že to je čosi pre teba? Nahrávky z omší a koncertov nájdeš na stránke v Médiách.

Skúšky

  • Každý štvrtok 19:00 v suteréne fary oproti kostolu sv. Jakuba, na rohu ulíc Rašínska a Jakubská.
  • V nedeľu pred spievanou omšou (zvyčajne každá druhá) sa stretávame o 17:00 v kostole sv. Jakuba a chlapi, ktorí pripravujú aparatúru o 16:00 na fare.

Slovenské omše prebiehajú každú nedeľu večer o 19:00h v centre Brna v kostole sv. Jakuba.

Pre viac informácii kontaktujte zbor@jakubcata.eu


Kde všade sme už hrali, spievali:

  • leto 2015: Something more tour 2015 - Kúty, Veľký Cetín, Veľká Lomnica, Dlhé Klčovo
  • leto 2012: Something more tour 2012 - Vysoká nad Uhom, Košice, Nová lesná, Námestovo, Rajec, Prievidza, Banská Bystrica, Nitra, Lozorno, Štefanov
  • leto 2011: Lemešany - East Fest, Srbsko - Kovačica, Padiná, Jánošík, Aradáč, Stara Pazova
  • leto 2009: Palárikovo - South-West Fest
  • od r.2006: Brno, kostol sv. Jakuba - spievali, spievame a radi budeme naďalej hrať a spievať